POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Angelika Marcioch wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą angieanga Angelika Marcioch z siedzibą w Łódź 92-524 , ul. Sacharowa 31/55, numer NIP 7282844958, numer REGON 386266871, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@angieanga.pl, tel. 604584189
  2. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych są następujące:
   • Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu, usługi znakowania i pakowania, oraz w celu realizowania uzasadnionego interesu prawnego firmy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy;
   • obsługa zapytań z formularza kontaktowego – w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są dane pozyskane z formularza: imię, adres e-mail oraz treść zapytania;
   • dane przekazywane za pomocą formularza komentarza pod wpisem na blogu.
  3. angieanga Angelika Marcioch gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe na podstawie art. 6 Rozporządzenia:
   • Imię i nazwisko/nazwa firmy – dane potrzebne do wysłania zamówienia oraz umożliwiają kontakt z Państwem,
   • Adres zamieszkania/siedziby – potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu,
   • Numer telefonu – dane potencjalnie potrzebne do potwierdzenia Zamówienia;
   • Adres e-mail – potwierdzenie złożenia Zamówienia wysyłamy drogą mailową, oraz używamy do kontaktu z Państwem.
    Składając zamówienie w sklepie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Wysyłając formularz kontaktowy, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do udzielenia informacji zwrotnej.
  4. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi. Przysługuje Państwu także prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

   a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

  6. Witryna www.angieanga.pl używa plików cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
   Wchodząc na stronę www.angieanga.pl, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies do gromadzenia anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, marketingowych oraz społecznościowych:

   1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
   2. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
   3. YouTube (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
   4. Instagram (administrator cookies: Instagram Inc z siedzibą w USA).
    Proszę pamiętać, że w dowolnym momencie możecie Państwo samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies: zapisywania, przechowywania oraz uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia lub całkowicie usunąć pliki cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.

angieanga Angelika Marcioch